درباره فرهوش
مجموعه هوشمند فرهوش با بهره‌گیری از توان متخصصان و کارشناسان باتجربه در زمینه سرویس‌دهنده‌های کامپیوتری، فناوری اطلاعات و ارتباطات تاسیس گردیده است. این مجموعه قصد دارد با جمع آوری و یکپارچه سازی دانش داخلی و تکنولوژی روز دنیا، رشد فناوری در کشور را ایفا نماید. این مجموعه در تلاش است علیرغم راه اندازی سرویس های جدید برای سازمان ها، ارگان های دولتی و غیر دولتی در کاهش هزینه ها و به روزرسانی سیستم های قدیمی خدمتی در جهت رشد فناوری انجام داده باشد.
هدف مجموعه فرهوش پرکردن خلا موجود در پیاده‌سازی مراکز داده و استفاده بهینه از منابع کامپیوتری می‌باشد. این مجموعه درصدد آن است با به کارگیری فناوری های مختلف، پکیج کاملی از خدمات جهت برآورده شدن کلیه نیازهای فردی یا سازمانی در حوزه ICT را ارائه دهد.
هدف مجموعه فرهوش
هدف مجموعه فرهوش پرکردن خلا موجود در پیاده‌سازی مراکز داده و استفاده بهینه از منابع کامپیوتری می‌باشد. این مجموعه درصدد آن است با بهکارگیری فناوریهای مختلف، پکیج کاملی از خدمات جهت برآورده شدن کلیه نیازهای فردی یا سازمانی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را ارائه دهد.
ابتدای صفحه